Forinbench Oy
Forest Industry Benchmarking
Forest Industry Benchmarking

Lue lisää

The Forinbench Oy

Yritys on perustettu vuonna 2003. Aluksi toiminta keskittyi sahojen ja sellutehtaiden tuottavuus-ja kannattavuusvertailuun.
Vertailussa oli mukana tehtaita sekä Suomesta että Ruotsista. Tämä toiminta jatkuu edelleen Suomen sahojen osalta.
Heikki Harjunkosken jäädessä eläkkeelle vuonna 2009 MetsäteollisuusPalvelut Oy:stä työaikajärjestelmiin liittyvät tehtävät siirrettiin Forinbench Oy:lle.

Katu

KATU tarkoittaa sahojen kannattavuus ja tuottavuusvertailua.

MikroPatam

Mikro-PATAM OHJELMA on Säännöllisen työajan ja siltä maksettavien lisien ja korotusten määrittävä tietokoneohjelma.

Vuorotyötutkimus

Näkemykset vuorotyön eduista ja haitoista ovat yksilöllisiä.

Työaikajärjestelmät

Työaikajärjestelmät ovat yrityksen toiminnan verenkierto, jolla toiminta pyörii.

TES-koulutus

Heikki Harjunkoski on myös osallistunut erityisesti paperiteollisuuden ja mekaanisen metsäteollisuuden tes-koulutukseen.

Työaikasimulaattori

Tyoaikasimulaattorin avulla voi asiantuntija yrityksessä itse tehdä tyovuorojärjestelmiä ja niihin liittyviä laskelmia.

Katu

KATU tarkoittaa sahojen kannattavuus ja tuottavuusvertailua. Vertailuun osallistuu noin puolet Suomen sahauskapasiteetista. Tiedot kerätään vuosineljänneksittäin. Tulokset tehdään joko neljännes tai vuositasolla. Palvelusta saa kattavan kuvan sahateollisuuden kannattavuuden ja tuottavuuden kehityksestä. Yksittäinen saha voi vertailla omaa kehitystään muihin. Katu-vertailu on lopetettu toistaiseksi.

Mikro-Patam

Mikro-PATAM OHJELMA on säännöllisen työajan ja siltä maksettavien lisien ja korotusten määrittävä tietokoneohjelma, jota käytetään poikkeustietoihin perustuvien palkanlaskentajärjestelmien olennaisena osana. Mikro-PATAM -ohjelma tukeutuu kalenteriin, työaikalakiin, paperiteollisuuden ja mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusmääräyksiin ja sen avulla voidaan määritellä eri työaikamuotojen ja työtuntijärjestelmien mukainen säännöllisen työajan palkka.

Ohjelmaa käytetään

 • palkanlaskentajärjestelmien osana määriteltäessä säännöllisen työajan palkkaa
 • työvuorokalenterien tuottamiseen
 • vuosilomien ja työajan lyhennysvapaiden suunnitteluun ja seurantaan sekä näiltä maksettavien korvausten määrittelyyn ja maksuun
 • työehtosopimuksen tulkintaan ja käytännön yhtenäistämiseen yrityksissä
 • työvuorojärjestelmien suunnitteluun (sheemakirjasto)

Vain poikkeamatiedot syötetään tiedostoon
Järjestelmä tuottaa automaattisesti palkanlaskennan säännöllisen työajan perustiedot ja varsinainen palkanlaskenta edellyttää siten ainoastaan poikkeamatietojen syöttämistä tiedostoon.

Järjestelmän käyttöönotto onkin merkinnyt tästä syystä poikkeuksetta palkanlaskennan henkilöstön supistamista.

Mikro-Patam
 
Koko vuoden työvuorokalenterit yhdellä kertaa

Mikro-PATAM -ohjelmasta voidaan mm. tulostaa vaivattomasti koko tehtaan työvuorojärjestelmät vuodeksi eteenpäin. Koko vuoden työvuorokalenterit yhdellä kertaa

Mikro-PATAM -ohjelmasta voidaan mm. tulostaa vaivattomasti koko tehtaan työvuorojärjestelmät vuodeksi eteenpäin.
Paperiteollisuuden työvuorokalenterit tehdään Mikro-PATAM-ohjelmalla.

Työaikasimulaattorilla tehdyt työvuorojärjestelmät voidaan myös siirtää Mikro-PATAM-ohjelmaan palvelemaan palkanlaskentaohjelmistoa.

Ota Yhteyttä. mikäli haluat tietää lisää ohjelman soveltuvuudesta ja ehdoista.

Työaikajärjestelmien suunnittelu ja koulutus

Taustaa
Työaikajärjestelmät ovat yrityksen toiminnan verenkierto, jolla toiminta pyörii.
Ulkoisten olosuhteiden muuttuessa joudutaan muuttamaan usein myös työaikajärjestelmiä. Vaihtoehtoja on runsaasti

 • muut työaikamuodot
 • erilaiset seisokit ( lomat, työajan lyhennys, lomautus yms )
 • miehitysjärjestelyt
 • yms

Rajoituksia työaikajärjestelyille asettavat työaikalaki, vuosilomalaki ja työehtosopimukset
Työaikajärjestelyjen toteuttamisessa on tärkeää ottaa huomioon henkilöiden näkemykset.


Forinbench Oy tarjoaa avuksi

Suunnitteluapua
Suunnitteluavun tarve ja määrä vaihtelee kohteittain. Tuloksena on muutamia malleja halutulle jaksolle, joista tehdään

 • työvuorokalenterimalleja
  • vuoro/ryhmätasolla
  • henkilöittäin
 • työaikalaskelmia ( mm työpäivien vapaiden ja lomien määrät)
 • vertailu tes:n työaikoihin ( tarvitaan erityisesti laskettaessa keskimääräistä työaikaa)
 • kustannuslaskelmia (työvoimakustannukset, muut kustannukset ja tuotot)
 • resurssitarveanalyysejä
 • vuorotyötutkimuksia eri vaihtoehtojen soveltuvuudesta


Palvelua annetaan eri toimialoille kuten

 • paperiteollisuus,
 • mekaaninen metsäteollisuus,
 • kemian teollisuus,
 • teknologiateollisuus,
 • satamaoperaattorit,
 • energiateollisuus,
 • kunnalliset organisaatiot kuten vesilaitokset


Suunnitteluapua antaa Heikki Harjunkoski, jolla on usean kymmenen vuoden kokemus sadoista toimipaikkakohtaisista projekteista


Suunnittelun lisäksi asiantuntija voi auttaa paikallisissa neuvotteluissa, jolloin on helpompi löytää yhteiset ”sävelet”.

Heikki Harjunkoski voi myös osallistua työaikajärjestelmiä koskevaan koulutukseen, joita ovat mm

 • Vuorotyöseminaarit
 • alakohtaiset työaikajärjestelmiä käsittelevät seminaarit
 • paikallisen tason koulutus asiantunijoille tai myös työaikajärjestelmien suunnitteluun/neuvotteluun osallistuville

Työaikasimulaattori ja Työaikakirjasto

Yritys voi hankkia käyttöönsä myös Työaikasimulaattorin, jonka avulla voi asiantuntija yrityksessä itse tehdä työvuorojärjestelmiä ja niihin liittyviä laskelmia. Tuloksena on mm. työvuorokalenterit
työvuorojärjestelmän työaikatiedot, jossa saa selville työajan tasoituksen saldo lomat työvuorojärjestelmän vaikutukset palkkaan ja työvoimakustannuksiin vaikutukset tuotantoon ja yksikön tulokseen.

Ohjelmasta laadittu eri versiot  eri työehtosopimuksia varten

 • Paperiteollisuus
 • Mekaaninen metsäteollisuus
 • Kemian teollisuus
 • Teknologiateollisuus
 • Toimihenkilösopimuksen mukainen versio
 • yksittäisiä yrityksiä sovellettu versiot
 • englanninkielinen versio myös tehty tarpeen mukaan

Ohjelman apuna on myös Työaikakirjasto-ohjelma, jossa on useita kymmeniä erilaisia työvuorojärjestelmämalleja.
Ohjelmat sisältävät runsaasti ohjelman käyttöä helpottavia 'makroja' sekä käyttöohjeet.

Ohjelmat on rakennettu Excel-taulukkolaskentaohjelman pohjalle.

Ohjelman ovat hankkineet useat kymmenet toimipaikat.

TES-koulutus

Heikki Harjunkoski on myös osallistunut erityisesti paperiteollisuuden ja mekaanisen metsäteollisuuden tes-koulutukseen. Hänen erityisosa-alueensa on työaikaa, palkanmaksua ja ylitöitä ja muuta palkkahallintoa koskevat tes-määärykset.

Vuorotyötutkimus

Näkemykset vuorotyön eduista ja haitoista ovat yksilöllisiä. Vuorotyötutkimuksen avulla voidaan selvittää näkemysten taustalla olevia tekijöitä.

Heikki Harjunkoskella on kokemuksia useiden vuorotyötutkimusten tekemisestä. Ne ovat käsitelleet

 • ns lyhyttä kiertoa ( aaiiyy----) keskeytymättömässä vuorotyössä verrrattuna 4 peräkkäisen työvuoron järjestelmään (aaaa-iiii-yyyy------)
 • 12 tunnin työvuoroja keskeytymättömässä vuorotyössä
 • Keskeytyvää kolmivuorotyötä 6 päivänä viikossa

Ulkopuolinen apu lisää tutkimuksen uskottavuutta ja luotettavuutta.

Tuloksena paremmasta työvuorojärjestelmästä ovat mm.

 • poissaolojen väheneminen
 • tapaturmien väheneminen
 • työn tulosten ja -laadun paraneminen
×

Yhteys

Ollaan yhteydessä!

Heikki Harjunkoski

Toimitusjohtaja, Forinbench Oy

+358 40 5572 176

etunimi.sukunimi@forinbench.fi

Heikki Harjunkoskella on 40 vuoden kokemus yritysten työvuorojärjestelmien suunnittelusta. Kohteita on ollut satoja eri toimialoilta. Kokemuksia on myös ulkomaisista työaikajärjestelmien suunnittelusta. Hän on osallistunut suunnittelutyöhön myös metsäteollisuuden työehtosopimus-neuvotteluissa. Hän on julkaissut v 1987 kirjan Työaikajärjestelmät, työajan lyhennys ja yrityksen tulos (painos loppu). Hän on toiminut Metsäteollisuus ry:n työmarkkinayksikössä asiantuntijana (1968-1993), MetsäteollisuusPalvelut Mt Oy:n toimitusjohtajana ( 1993-2009). Nyt hän on eläkkeellä, mutta jatkaa asiakkaiden palvelua Forinbench Oy:n toimitusjohtajana.
Hän on järjestänyt sekä alakohtaisia että toimipaikkakohtaisia seminaareja työaika-asioista. Tietokoneiden ja taulukkolaskelmaohjelmien yleistyessä hän on kehittänyt työaikajärjestelmien suunnittelua koskevan TYÖAIKASIMULAATTORIN.

Klaus Nurmesniemi

HR- ja palkkapalvelut, Suomi Metsäliitto-konserni
asiantuntija MikroPatam-palveluissa

+358 50 5175 303

etunimi.sukunimi@tenab.fi

Klaus Nurmesniemellä on usean kymmenen vuoden kokemus palkkajärjestelmäratkaisuista ja työaikajärjestelmien kehittämisestä. Mikro-PATAM:in isä.